mbator.pl / Curriculum vitae

Curriculum vitae

Kontakt

Maciej Bator
Wrocław, Polska
+48 534 614 710
maciek@mbator.pl

Doświadczenie

Edukacja


Kursy, certyfikaty


Projekty


Nie związne z IT

Doświadczenie niezwiązne z IT


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)